Publicerad 16 mars 2023

Statistik om digitalisering

SKR erbjuder ett antal verktyg för arbetet med digitalisering inom kommuner och regioner och inom specifika yrkesområden. Det finns även bredare undersökningar om hur inställningen till digitaliseringen hos medarbetare och invånare i kommuner och regioner ser ut i landet.

Nyckeltal för digitalisering, Kolada

Databasen Kolada har kompletterats med nyckeltal om digitalisering med syfte att samla idag tillgängliga mått som anknyter till digitalisering i kommuner och regioner. Du kan arbeta med nyckeltalen i verktyget Jämföraren.

Nyckeltal Digitalisering – kommun

Nyckeltal Digitalisering – region

Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökningen syftar till att se i vilken grad invånarna är positiva till att digital teknik används inom olika välfärdsområden och i vilken grad de tycker att kommuner och regioner motsvarar förväntningarna på digital samhällsservice. Genomförs vartannat år.

Invånarnas inställning till digital service

Medarbetarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning av hur medarbetare i välfärden – förskolelärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och läkare – upplevt nya arbetssätt under pandemin med hjälp av de digitala verktyg som införts. Genomfördes 2022. Enstaka undersökning.

Utnyttja tekniken smart – medarbetarnas inställning till digitalisering

Kommunernas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning som gått ut till samtliga kommuner om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Genomfördes 2019. Enstaka undersökning.

Kommunernas informationssäkerhetsarbete

Lika ledning

Ett verktyg för att underlätta digitaliseringen av skola och förskola. Skattningsverktyget LIKA ledning riktar sig till rektorer förskolechefer och förvaltningar Här finns även rapporter baserade på data från verktyget.

LIKA ledning

Lika Socialtjänst

Verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. LIKA Socialtjänst, består av tre delar: självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Uppdateras löpande.

Lika Socialtjänst

Lika Socialtjänst verktyget

Klassa, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. KLASSA består av tre delar: informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav. Uppdateras löpande.

KLASSA verktyget

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.