Hur ska vår samverkan fungera?

Samverkan är ett förhållningssätt och arbetssätt där lokala parter och medarbetare tillsammans med chefer utvecklar verksamhet och arbetsmiljö. Därför behöver ni som är lokala parter komma överens om hur samverkan ska fungera i organisationen och på arbetsplatserna.

I det centrala kollektivavtalet Samverkan och arbetsmiljö finns en tydlig koppling mellan verksamhetens utveckling och arbetsmiljöarbete i samverkan. De två perspektiven verksamhet och arbetsmiljö hör ihop. I avtalet förs förhandlings- och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen (MBL) och samverkan enligt arbetsmiljölagen (AML) samman för att diskuteras i samma forum. Även förtroendemannalagen (FML) ligger till grund för avtalet.

De paragrafer inom dessa lagar som centrala parter kommit överens om att omhänderta i det centrala avtalet ska fortfarande följas, men hur det ska ske, ska ni som lokala parter komma överens om utifrån intentionerna i det senaste centrala kollektivavtalet Samverkan och arbetsmiljö.

I denna del av guiden kommer ni:

  1. Skapa förutsättningar och lägga grunden för ert samverkansavtal och samverkansarbete
  2. Komma överens om avtalsformalia och teckna avtal
  3. Komma fram till en samverkansstruktur som motsvarar beslutsnivåerna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.