Nuläge - frågeställningar, analyser och källor

Nulägesanalys, utveckling under de senaste fem åren och jämförelse med jämförbar kommun.

Hur har kommunens behov av och tillgång till LSS-boenden sett ut de senaste fem åren och hur ser det ut idag?

Om delfrågeställningarna "nuläge"

  • Samtliga delfrågeställningar är formulerade för att besvara hur nuläget ser ut i kommunen och en nulägesanalys ska göras för delfrågeställningarna.
  • En analys av utvecklingen de senaste fem åren föreslås för att få en bild hur läget i kommunen varit historiskt enligt samma analysmetod.
  • Förslag att även göra en jämförelse med jämförbara kommuner (förslagsvis inom samma kommungrupp) enligt samma analysmetod.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.