Publicerad 15 juni 2022

Föreslagna källor i metodstödet

I metodstödets frågeställningar finns hänvisningar till åtta olika källor.

Källa 1

Nuläge - Hur många LSS-insatser beviljas av kommunen?
Behov - Hur många personer har beslut om boendeinsats?

Socialstyrelsen statistikdatabas för personer med funktionsnedsättning enligt LSS 

Källa 2

Nuläge - Hur många LSS-insatser beviljas av kommunen?

Socialstyrelsen statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL (PDF) 

Källa 3

Nuläge - Hur ser väntetid och medianbotid ut för kommunens LSS-boenden?

Koladas statistikdatabas om väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9

Källa 4

Nuläge - Vad är kommunens kostnad för LSS-boenden?

Koladas statistikdatabas om kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/invånare

Källa 5

Nuläge - Vad är kommunens kostnad för LSS-boenden?

Koladas statistikdatabas om kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare

Källa 6, 7 och 8

Behov - Hur många okända personer kan förväntas få beslut om boendeinsats?

Beställning av befolkningsprojektioner från SCB

Socialstyrelsens statistikdatabas för diagnoser i specialiserad öppenvård

Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.