Publicerad 16 januari 2023

Exempel på resultatet efter besvarade frågeställningar i metodstöd för prognos för boende enligt LSS

När kommunen har gått igenom metodstödet och besvarat alla frågeställningar görs en sammanställning av resultatet. Här är ett illustrerande exempel på vad de besvarade frågeställningarna kan resultera i.

Behov

 • Totalt 35 personer i kommunen bedöms behöva lägenhet.
  • Varav tio personer har särskilt höga behov av fysisk tillgänglighet i lägenheten.
  • Varav 15 personer har behov av en gruppbostad.

Tillgång

 • Kommunen bedöms ha totalt 25 lägenheter till sitt förfogande.
  • Varav fem lägenheter möter särskilt höga behov av fysisk tillgänglighet.
  • Varav tio platser är gruppbostäder.

Övriga förutsättningar

 • Kommunen ser potentialen att nyttja ny välfärdsteknik, vilket ger två personer möjligheten att bo i servicebostäder snarare än i gruppbostäder.

Prognos

 • Kommunen har ett underskott på 10 lägenheter.
  (35 personer - 25 lägenheter)
  • Varav fem är lägenheter med särskilt höga krav på fysisk tillgänglighet.
  • Varav tre är gruppbostäder (fem platser enligt initial analys - två platser givet ny välfärdsteknik).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.