Fem steg mot en Gemensam plan

Att ta fram en plan för gemensam primärvård handlar i hög utsträckning om att formulera områden för samverkan, och besluta om hur det praktiskt ska fungera.

Arbetet med planen kan göras i fem steg:

  1. Gemensamma mål
  2. Kartlägga förutsättningar
  3. Hur vi ska agera tillsammans?
  4. Säkra stödet till mikronivån
  5. Gemensam uppföljning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.