Så kan du använda dialogstödet

I första hand är dialogstödet tänkt att användas som stöd till samtal för ökad förståelse och samsyn av vad är patientkontrakt och hur kan vi omsätta det i praktisk vardag.

Testa gärna stödet i ert team och tillsammans med personer som är i patientrollen. Se det som ett stöd för hur ni kan ta kvitto på i vilken omfattning genomsyras våra arbetssätt av patientkontraktets delar redan idag. Utifrån detta nuläge gör en plan för förbättringar och testa och följ upp justerar och fortsätt utveckla och lär och dela era erfarenheter med andra.

Du kan även använda dialogstödet på egen hand för att lära mer om patientkontrakt och hur du kan arbeta med det.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.