Ett digitalt dialogstöd

Syftet med detta digitala dialogstöd är att det ska vara till stöd och bidra till ökad genomförandekraft i arbetet med införandet av patientkontrakt.

Dialogstödet fanns tidigare i form av en så kallad dialogduk, som arbetats fram av SKR i samskapande med det nationella nätverket som ansvarar för införandet av patientkontrakt i regionerna. Dialogduken är tänkt att användas vid fysiska möten. Som ett komplement för bredare användning och efter önskemål finns den nu också i digital form.

Dialogstödet som PDF (Dialogduken)

Om ni hellre vill använda den ursprungliga dialogduken, går den att hämta ner som PDF.

Ladda ner dialogduken

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.