Samskapande i praktiken

Sju frågeområden finns att samtala kring som både vård och patient kan använda sig av för att få ett kvitto på i vilken omfattning patientkontraktet/överenskommelsen fungerar.

Frågorna riktar sig både till patienten och till vården.

Vad blir era svar på frågorna?

Vad behöver ni förnya och utveckla?

 1. Patient: Känner du att du kan ha fokus på att leva ditt liv utifrån dina förutsättningar och litar på att du lätt får hjälp från vården när du behöver det?
  Vårdgivare: Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva sitt liv och litar på att de lätt får hjälp från er när de behöver det?
 2. Patient: Har du enkla sätt att ta kontakt med vården?
  Vårdgivare: Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?
 3. Patient: Har du en överenskommelse med vården som utgår från vad som är viktigt för dig, där du vet vad du gör för att må bra och vad du gör om du blir sjuk och vad vården gör?
  Vårdgivare: Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där de vet vad de ska göra för att må bra och vad de ska göra om de blir sjuka och vad ni i vården ska göra?
 4. Patient: Har du en fast vårdkontakt? (vid behov)
  Vårdgivare: Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt? (vid behov)
 5. Patient: Vet du ditt nästa steg?
  Vårdgivare: Vet patienterna alltid sitt nästa steg?
 6. Patient: Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans?
  Vårdgivare: Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?
 7. Patient: Har du en överblick över dina planer i vården och hjälp med samordning vid behov
  Vårdgivare: Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med samordning vid behov?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.