Patientkontrakt får delarna att hänga ihop

Byggstenarna i patientkontrakt utgår alltid från individen. Gemensam värdegrund och samverkan är en förutsättning.

  • Överenskommelse – gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare.
  • Sammanhållen planering – planering, överblick och stöd för koordinerade insatser.
  • Fast vårdkontakt – person med samordningsansvar.
  • Överenskommen tid – bokade tider i samråd.

Överenskommelse

Den gemensamma överenskommelsen mellan patient och vårdgivare…

… utgår från patientens egna förutsättningar och villkor.

… vad som ska ske i kontakten med vården.

… när de överenskomna aktiviteterna ska ske

… vem man vänder sig till. Det ska vara tydligt vad patienten gör och vad vården gör.

Sammanhållen planering

Överblick och stöd för koordinerade insatser innebär…

... en sammanhållen planering som är interaktiv och ger överblick över patientens behov, aktiviteter och önskemål.

… en sammanhållen planeringen som stödjer både patienters och vårdens behov av samordning.

… en sammanhållen planering som en framtidsvision för en teknisk lösning på 1177.se.

Fast vårdkontakt

En fast vårdkontakt med samordningsansvar…

… gör att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses.

… bidrar till att vårdens insatser samordnas, informerar om vårdsituationer och förmedlar kontakter till andra involverade aktörer.

… lagstiftningen finns.

… nya arbets- och förhållningssätt ger förutsättningar för fast vårdkontakt att bli en naturlig del i samverkan.

Övenskommen tid

Att det finns bokade tider i samråd innebär att...

… veta sitt nästa steg genom tid i handen eller möjlighet att hantera tider via e-tjänster.

… få vård inom rimlig tid när patienten behöver och kan komma – med nationella medicinska riktlinjer som utgångspunkt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.