Patientkontrakt är en naturlig del i det som redan pågår

Vänta inte med att omsätta patientkontraktet i praktiken!

Börja med att titta på hur ni gör idag och varför. Vad skulle ni kunna utveckla ur ett invånar- och patientperspektiv? Ett första steg kan vara att se över hur det fungerar vid kontakt med vården, i möten och hemma. Vad blir ert nästa steg?

 • Kontakt – vilka tjänster finns för kontakt?
 • Vårdmöte – vad händer i vårdmötet?
 • Hemma – känner sig patienten trygg?

Kontakt

Vilka tjänster finns för kontakt? Hur fungerar de?

 • Webbtidbok
 • Telefon
 • Kallelse
 • Videosamtal
 • Mejl/meddelande
 • Mottagningens/avdelningens e-tjänster
 • Annat – vad?

Vårdmöte

Vilka rutiner har ni idag? Hur fungerar de?

 • Hur genomförs vårdmöten? Virtuellt, via telefon, fysiskt? På vilken vårdnivå?
 • Hur identifieras behov av fast vårdkontakt? Beskriv rollen.
 • Hur sker planering och samordning?
 • Hur görs en ömsesidig överenskommelse med patienten kring vem som gör vad? (mitt och ditt ansvar/löften)
 • Hur säkrar ni att patienten vet sitt nästa steg?
 • Hur kommer ni överens om nästa tid?
 • Hur sker samordning och samverkan med andra aktörer?
 • Annat?

Hemma

Jag har ett partnerskap med vården där vår ömsesidiga överenskommelse och planering gör mig trygg. Jag vet:

 • vad jag kan göra för att må bra
 • vad jag ska hålla koll på för att veta när jag behöver söka vård
 • vart jag vänder mig när jag behöver hjälp
 • Annat

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.