Tjänstedesign / användarcentrering

Kortfattat innebär användarcentrering – som också kallas tjänstedesign – att tjänster, produkter och processer utformas tillsammans med användarna.

Tjänstedesign eller användarcentrering är en allt vanligare metod inom såväl offentlig som privat verksamhet för att undvika vanliga och dyra misstag och istället skapa effektiva lösningar till större nytta för slutanvändarna; medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare. Efterfrågan av denna kompetens är stor inom skolväsendet.

Begreppet tjänstedesign innebär att en tjänst utformas efter kundens eller användarens verkliga behov för att bli mer användarvänlig och relevant för kunden. För att få veta vad som har betydelse används bland annat undersökningar eller befintliga data om beteenden, som kompletteras med djupintervjuern med användarna.

Genom att använda den här metoden kan tjänster skräddarsys för olika användargrupper. En tjänst som känns bekväm och upplevs göra nytta blir också mer använd. Dessutom bidrar arbetssättet till att skapa engagemang och kreativitet i de grupper – ofta medarbetare – som är med i utvecklingsarbetet.

SKR driver sedan flera år tillbaka Innovationsguiden, ett stöd till offentliga verksamheter som vill ta fram innovativa lösningar som skapar värde och nya lösningar för olika samhällstjänster.

Metodstödet Användarcentrerad skolutveckling bygger på Innovationsguidens verktygslåda, men är tolkad och fokuserad för att fungera i skolväsendet.

Innovationsguiden

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.