Publicerad 27 april 2022

Vikten av valdeltagande

En forskningsöversikt om vetenskapliga fältexperiment med syftet
att öka valdeltagandet i allmänna val. Rapporten ger en översikt av den senaste forskningen med ett särskilt fokus på andra europeiska länder. Den innehåller även några exempel på särskilda satsningar som genomförts i svenska kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Försättsblad SKR-rapport om vikten av valdeltagande