Publicerad 4 februari 2022

Verksamhetsindelning VI 2000

Verksamhet och ekonomi i regioner.

I VI 2000 beskrivs och definieras den verksamhetsindelning som används för den årliga insamling och presentation av regionernas verksamhets- och ekonomistatistik (räkenskapssammandrag). Syftet är att möjliggöra jämförelser mellan regionernas olika verksamhetsdelar med avseende på ekonomi och verksamhet. Verksamhetsstatistiken samlas in av SKR och ekonomistatistiken av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.