Publicerad 25 oktober 2021

Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger (rapport)

Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år och
landstingen bedriver ett systematiskt arbete minskar inte förekomsten.

Därför har 16 regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting genomfört en studie i syfte att identifiera de faktorer som hänger samman med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner.

Studien har genomförts med ambitionen att identifiera framgångsfaktorer
som kan vara till nytta i landstingens fortsatta arbete med att minska förekomsten
av vårdrelaterade infektioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.