Publicerad 25 november 2019

Vård på vingar - nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård

På uppdrag av Landstingsdirektörernas förening har en arbetsgrupp tagit fram underlag för beslut om samverkan avseende luftburen ambulanssjukvård. Med luftburen ambulanssjukvård avses bland annat ambulanshelikoptrar, ambulansflygplan och den sjukvård som bedrivs i Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. Arbetsgruppen har bestått av representanter från Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Norrbottens läns landsting, samt personal från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.