Publicerad 25 november 2019

Vägen till ett cyklande samhälle - goda exempel på kommunal cykelplanering

Cyklingen är på frammarsch i Sverige vilket är mycket positivt. Fler som cyklar innebär dock större krav på att cykelvägnätet håller god standard. I många av Sveriges kommuner pågår ett ständigt arbete för att förbättra villkoren för cyklister.

Idéskriften vänder sig till tjänstemän och politiker, konsulter och andra som arbetar med cykelplanering. Mindre och medelstora kommuner samt kommuner där cykelfrågorna ännu inte står så högt på agendan bedöms ha störst nytta av rapporten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.