Publicerad 21 november 2019

Våga se, våga höra, våga agera! - Om skadeförebyggande arbete i skolor och förskolor

Skadegörelse är för många kommuner en stor kostnad och många arbetar aktivt med att minimera den. Forskning pekar på att en blandning av både hårda och mjuka åtgärder är det effektivaste sättet att minska skadegörelsen.

Den här skriften tillhandahåller verktyg för att skapa en trygg miljö i skolan och förskolan - vare sig det handlar om att bygga nytt, bygga om eller bedriva verksamhet i en befintlig byggnad. Tanken är att ge tydliga exempel på fungerande åtgärder som minskar risken för skadegörelse i form av klotter, glaskrossning och anlagd brand.
Läs och låt dig inspireras!

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.