Publicerad 3 december 2019

Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Kommunernas och landstingens nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kommunsektorn under senare år.

Syftet med denna rapport som tagits fram internt på Sveriges Kommuner och Landsting är att försöka förklara vad den snabba kostnadsökningen beror på.

Det är vår förhoppning att rapporten kommer att bidra till förståelse för de ökade kostnaderna och stimulera till diskussion om framtida satsningar, prioriteringar och effektiviseringar, något som behövs för den fortsatta strategiska och politiska styrningen av kollektivtrafiken.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.