Publicerad 25 november 2019

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

SKR har tagit fram denna skrift för att ge företag svar på de vanligaste frågorna om vad som ingår i kommunens avgift för miljö- och hälsoskyddstillsyn och svara på frågan ”Vad betalar jag för?”

Skriften bygger på SKR:s modell för taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Därför är innehållet i denna skrift gällande i de kommuner som beslutat om att anta en taxa enligt SKR:s modell. Både kommunala miljökontor och branschorganisationer har fått möjlighet att lämna synpunkter på texten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.