Publicerad 28 november 2019

Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn

Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är väsentligt nytt och värdeskapande. Vad kännetecknar då innovativa organisationer? Vilka faktorer bidrar till innovation och vilka exempel finns? Den här skriften handlar om hur man kan främja innovation i sin fastighetsorganisation och tar sin utgångspunk i tre fallstudier som belyser viktiga erfarenheter och områden som är viktiga för innovationer. De tre projekt som beskrivs är multifunktionshuset Messingen i Upplands Väsby, Typförskola i Malmö stad och Innobuilds första fas i Falu kommun.

Den här skriften syftar till att inspirera och öka innovationskraften hos den kommunala fastighetssektorn.

Vill du få en kort muntlig introduktion av hur ni kan utveckla innovationskraften i din organisation?

Här kan du se ett tidigare webbsänt samtal mellan Magnus Kristiansson, projektledare på SKL, Lena Lundqvist, fastighetschef på Stockholms universitet och Karin Hovlin, konsult och partner på Governo.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.