Publicerad 7 juni 2021

Upphandling och uppföljning av HVB - För barn och unga

En av socialtjänstens uppgifter är att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnets bästa. En av de mest ingripande insatser socialtjänsten har att tillgå är placering utanför det egna hemmet. Placering kan ske i ett familjehem, vid ett stödboende eller hem för vård eller boende (HVB).

Den här vägledningen inriktar sig på placering vid HVB och stödboende. Vägledningen behandlar upphandlingsprocessen och krav som kan ställas samt uppföljning, på individ- och avtalsnivå. Skriften kom i sin första version 2010.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.