Publicerad 22 augusti 2019

Trygg hemgång

Ett flertal kommuner har infört Trygg hemgång vid utskrivning från sjukhus av personer med omsorgsbehov. Denna skrift beskriver framgångsfaktorer och fallgropar vid införande och utveckling av Trygg hemgång.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.