Publicerad 26 november 2019

Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor

Socialtjänsten arbetar i dag med att involvera brukarna och att utveckla lokal kunskap i högre utsträckning än tidigare. Ambitionen att ta tillvara professionens kunskaper och att använda sig av forskning i arbetet är också större än någonsin.

Detta sätt att arbeta inom socialtjänsten kallas evidensbaserad praktik.

För att utvecklingen ska fortgå behövs du som är verksam på politisk nivå med din erfarenhet och ditt engagemang.

Syftet med denna skrift är att belysa på vilka sätt du kan bidra till att förbättra socialtjänsten för dem insatserna är till för.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.