Publicerad 26 november 2019

Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb

Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Svenskt kvalitetsindex (SKI) och Statistiska centralbyrån som med jämna mellanrum mäter hur medarbetare i olika sektorer ser på sitt arbete och sin arbetsplats. Frågor ställs om bland annat engagemang, motivation, image, och arbetsförhållanden.

Sveriges Viktigaste Jobb har som mål att öka kunskapen om jobben i välfärdssektorn och diskutera de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Den här rapporten ingår i det arbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.