Publicerad 21 november 2019

Stöd till lokal lönebildning

Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vi vill här ge inspiration och stöd till lokala parter för diskussioner om hur den lokala lönebildningsprocessen kan utvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.