Publicerad 21 januari 2021

Stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner

SKR har tillsammans med NSG patientsäkerhet och i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet inom regionerna. Verktyget med tillhörande genomförandestöd ska utgöra ett stöd för regionen att genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i regionen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.