Publicerad 26 november 2019

Städa

Avsikten med denna skrift är att ge en lägesrapport över vad som händer inom städområdet ute i kommunerna. Vilka problem som står på dagordningen och vad som sker i fronten när det gäller utveckling av städprofessionen. Ett område som särskilt lyft fram är behovet av kompetenta beställare. Oavsett om det handlar om interna städbeställningar som görs av en rektor eller förskoleansvarig eller om det handlar om externa städbeställningar av entreprenörer så krävs det kompetens. Man måste kunna städning för att kunna beställa städning!

Många av de problem som man upplever med för dyr städning eller för dålig städning går att härleda till brister i beställningen eller hos beställaren. Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling inom området. Allt ifrån traditionell utbildning av städpersonalen till utveckling av maskiner metoder och redskap. Städning handlar till viss del om kemikaliehantering och begreppet ”green cleaning” börjar vinna terräng. Målgrupp för denna rapport är städansvariga i kommunerna och syftet är att ; förse dessa nyckelpersoner med fakta och argument för att utveckla städkompetensen och beställarkompetensen.

Projektet har initierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.