Publicerad 22 november 2019

Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler

Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska förutsättningar och hög teknisk kompetens för att integrera tekniken. Dessutom har vi högt ställda energi- och klimatmål.

Den här skriften ger inspiration till dig som arbetar med offentliga lokaler och är intresserad av solenergi. Skriften ger en nulägesbeskrivning av både solvärme- och solcellsteknik, både när det gäller marknadsutvecklingen internationellt och i Sverige.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.