Publicerad 5 februari 2024

Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas

SKR har genomfört en undersökning med syftet att belysa hur chefer inom socialtjänsten uppfattar dagens socionomprogram och vad som behöver utvecklas.

SKR har undersökt hur grundutbildningen för socionomer kan utvecklas, utifrån önskemål om en översyn av socionomprogrammet från bland annat SKR:s socialchefsnätverk. Undersökningen utgår från fokusgrupper med chefer inom socialtjänsten. Rapporten ger även förslag på hur socionomprogrammet kan anpassas och utvecklas så att studenter och nyutexaminerade socionomer får bättre förutsättningar att klara av, och stanna kvar i yrket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.