Publicerad 19 januari 2024

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna

Lärdomar från individbaserad systematisk uppföljning, SU-Kvinnofrid 2021–2023.

Vilka är de som söker stöd för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck? Vilka insatser får de? Gör stödet någon skillnad?

Den här rapporten beskriver resultat från uppföljning av 3 070 enskilda ärenden i socialtjänsten. Uppföljningen har gjorts inom ramen för projektet SU-Kvinnofrid 2021-2023 – ett projekt om individbaserad systematisk uppföljning där kommuner fått stöd att följa upp samtliga ärenden som rör våldsutsatta vuxna.

Rapporten beskriver även lärdomar som dragits under projektets gång: Vad behöver kommuner för att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning? Vilket stöd behövs regionalt och nationellt?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.