Publicerad 4 december 2023

Smartare samhällsbyggnad

Skriften är en guide till datadrivna processer på kommunal nivå.

Ökad tillgång till data och teknisk utveckling skapar nya förväntningar på hur information kan användas för att planera, kommunicera och fatta beslut om hur samhället ska utvecklas. Många kommuner arbetar för närvarande med att utveckla processer på hemmaplan för att bättre kunna nyttja möjligheter med digital information. Syftet med rapporten är att ge förslag på hur en kommun kan arbeta för att bygga förmåga att nyttja möjligheter med digital information som används i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.