Publicerad 10 april 2019

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling

I rollen som arbetsgivare är du skyldig att ingripa för att komma till rätta med kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. Du ska dessutom på ett systematiskt sätt förebygga att problemen uppstår.

Skriften har tagits fram för att tydliggöra skillnader och likheter mellan arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen samt för att du som arbetsgivare ska veta vilket ansvar du har utifrån de båda regelverken. Skriftens huvudfokus avser kränkningar och trakasserier som sker i verksamheten mellan arbetstagare eller kollegor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.