Publicerad 10 april 2019

Så klarar du arbetsmiljöansvaret

Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomi, effektivitet och attraktivitet. För att lyckas i arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivare arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Syftet med den här skriften är att ge en övergripande bild av de
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.

Skriften tar upp frågor om hur du som förtroendevald i kommun, region eller bolag anslutet till Sobona kan arbeta för en god arbetsmiljö. Förhoppning är att skriften ska fungera som inspiration och vägledning.

Pris vid köp av 50 eller fler rapporter: 55 kr/st

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.