Publicerad 31 oktober 2022

Säkerhetskulturtrappan från A till E

Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet.

Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Verktyget är anpassat efter svenska förhållanden och säkerställd för att vara representativt för samtliga regioner och landsting i Sverige.

Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter. Den uttrycker organisationens vilja och förmåga att förstå säkerhet och risker samt viljan och förmågan att agera så att säkerhet kan främjas. Övningen ökar kunskapen om faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.