Publicerad 26 november 2019

Så bygger man skolor och förskolor som passivhus

Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att offentliga byggnader som uppförs minst ska uppfylla kriterier för ett ”nästan nollenergihus”. Två år senare ska även alla privata byggnader som uppförs klara dess krav. Det är alltså en mycket snabb utveckling som krävs inom byggbranschen för att klara dessa mål.

Dessbättre har redan nu ett antal byggnader uppförts inom Europa och även i Sverige som kan betecknas som passivhus, dvs. byggnader med mycket låga värmeförluster. Byggkostnaderna ökar visserligen för dessa projekt, men inte mer än vad som kan försvaras i ett förvaltningsperspektiv. Däremot finns ett kunskapshinder.

Hur ska man egentligen göra för att bygga denna typ av byggnader? Vad finns det för problem och vad finns det för lösningar?

Denna rapport är till för att ge ett stöd i byggprocessen för dem som avser att bygga skolor och förskolor enligt passivhuskriterierna. Den riktar sig därmed till beställare och dess projektledare, till energisamordnare och till företrädare för de olika fackområden som berörs. Projektet har initierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.