Publicerad 27 november 2019

Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel

Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig del i krisberedskapen och i förberedandet inför en kris. Alla kommuner och landsting måste enligt lag göra en risk- och sårbarhetsanalys.

I denna skrift har vi valt ut sex goda exempel; fyra kommuner, ett landsting och en region, som illustrerar olika förutsättningar och arbetsmetoder i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Projektansvariga berättar hur man valt att samordna arbetet ur flera synvinklar där bland annat målsättningar, förväntningar, utfall och uppföljning är några. Som läsare får du ta del av gjorda erfarenheter och får exempel både på möjligheter och svårigheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.