Publicerad 29 mars 2023

Resultat på nationella prov och gymnasiebehörighet

Rapporten, som är framtagen av forskare vid Örebro universitet på uppdrag av SKR, beskriver samband mellan resultaten på tidiga nationella prov och sannolikheten att uppnå gymnasiebehörighet. Studien och rapporten syftar till att stödja kommunernas arbete med att fler ungdomar ska fullfölja gymnasiet. Rapporten visar att betydelsen av tidiga insatser är stor, och även att det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.