Publicerad 11 april 2019

Prövning av barnets bästa

FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emellertid en stor osäkerhet om vad det innebär för offentliga organisationer och verksamheter. I den här skriften görs en prövning av barnets bästa för att visa hur det kan gå till och hur de som ska göra prövningen kan tänka. Det är inte så svårt som det verkar, men det är viktigt att våga börja och verkligen göra det.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.