Publicerad 19 april 2024

Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken inom mödrahälso- och förlossningsvården

SKR har undersökt förutsättningarna för att utveckla produktions- och kapacitetsstyrningen inom mödrahälso- och förlossningsvården.

Rapporten syftar till att stärka kunskapen om produktions- och kapacitetsstyrning inom mödrahälso- och förlossningsvården. Den lyfter framgångsrika strategier och konkreta arbetssätt, och belyser vilka förutsättningar som underlättar respektive begränsar arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning.

Insikterna som presenteras i rapporten bygger på intervjuer med verksamhetsrepresentanter från mödrahälso- och förlossningsvården samt experter inom produktions- och kapacitetsstyrning. Dessutom redovisas resultat från två utvecklingsarbeten i Region Jönköpings län respektive Region Stockholm.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.