Publicerad 18 november 2020

Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag

Dessa Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag är avsedda som ett stöd för kommunens eller regionens arbete med bolagsstyrning. Syftet är inte att konstruera ett antal regler som måste följas utan att till- handahålla principer som kan användas av kommunen eller regionen. Det är kommunen eller regionen som avgör om principerna ska följas helt eller delvis eller om bolagsstyrningen ska ske på något annat sätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.