Publicerad 7 september 2021

PrimärvårdsUppföljning

Denna rapport beskriver ett metodstöd för en dialogbaserad verksamhetsuppföljning som tillvaratar dels regionledningens behov av svar på verksamheternas resultat och primärvårdens kvalitet, dels verksamhetens behov av stöd för egen kvalitetsutveckling.

Modellen, influerad av debatten om värdet av en mer tillitsbaserad styrning, kan ge utgångspunkt för regionens eget beslut om uppföljning av en konkurrensutsatt primärvård. Rapporten ger också förslag på datakällor som grund för dialogen om möjlig kvalitetsutveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.