Publicerad 5 april 2023

Positionspapper – Stöd till hälsa och välbefinnande, vård och omsorg till äldre personer

Positionspapperet anger riktning för SKR:s stöd och påverkan av utveckling inom
området.

Samhällets stöd till äldre personer måste utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. En ökande andel äldre i befolkningen påverkar alla samhällssektorer, inte bara vård och omsorg.

Positionerna i positionspapperet ska stärka kommunernas och regionernas förutsättningar att klara välfärden kopplat till de demografiska utmaningarna med en låg ökning av arbetskraften och en ökande andel äldre över 80 år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.