Publicerad 11 mars 2022

Planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning

En guide för Planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning. Tanken är att guiden ska ge kommuner stöd och inspiration för att utveckla sin styrning och uppföljning. 

SKR tagit fram denna Guide för planering, analys och åtgärder i kommunövergripande styrning. Detta arbete är gjort i dialog med medlemmar inom "Nätverk för Resultat". Nätverket är kommuner som deltar i projekt Kommunens Kvalitet i Korthet. Tillsammans arbetar de för att utveckla kommunernas resultatstyrning. Även de kommuner som inte är med i projektet, kan hitta inspiration för att utveckla sin styrning och uppföljning. Med andra ord, här finns något för alla.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Framsida på skriften: orange bakgrundsfärg där namnet på skriften finns textat i svart - Guide för planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning.