Publicerad 7 april 2022

Personalen i välfärden 2021

Personalen i välfärden är en årligen återkommande rapport. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november årligen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Personalen i välfärden 2021 innehåller personalstatistik för kommuner och regioner.