Publicerad 29 mars 2022

Överenskommelse mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har tagit fram gemensamma riktlinjer som syftar till att tydliggöra vad man får göra mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
En arbetsplats med stora byggkranar.