Publicerad 22 januari 2020

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019

2019 års rapport har som tema Brott och brottsförebyggande arbete.

Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKR kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för brotts- och olycksutvecklingen, tillgänglighet till hjälp vid nödläge och krisberedskap.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.