Publicerad 21 november 2019

Öppna jämförelser: stöd i strategisk utveckling, socialtjänst

En skrift som lyfter fram och synliggör de regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med Öppna jämförelser. Många kommuner efterfrågar ett mer samlat regionalt stöd för att hantera och analysera sina resultat.

Ta del av konkreta exempel från fem regionala stödstrukturer om vad och hur de gjort för att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra,
förbättra kvaliteten och effektivisera sitt arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.