Publicerad 19 augusti 2019

Öppna jämförelser - Grundskola 2018

I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver SKL nyckeltal om grundskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsakligen läsåret 2017/18.

Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltal. Syftet är att ge en översiktlig bild av resultaten i grundskolan, både nationellt och för respektive kommun, samt stimulera till lokal analys och skolutveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.