Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser - Grundskola 2017

I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2016/17.

I 2017 års rapport presenterar vi för första gången resultat från Skolinspektionens undersökning Skolenkäten, som ger en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildning. Dessa nyckeltal ersätter SKL:s tidigare enkätundersökning Elevernas syn på skolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.